Download Bloggar i molnet (Swedish Edition) by Ulla Pilsäter PDF

By Ulla Pilsäter

Bloggar i molnet.
Berättelser, minnen, tankar och reflexioner inspirerade av upplevelser och händelser nedtecknade som bloggar på hemsidan ”Fjärde aldern” 2011-2012. Boken speglar allt mellan himmel och jord som intresserade en aktiv äldre kvinna lower than denna period.

Upplevelser från resor i nutid varvas med minnen från tidigare resor som känns aktuella idag. Vid en resa i Kaukasus var det intressant att iaktta vilka förändringar som skett sedan en resa trettio år tidigare below Sovjettiden. Händelserna i Syrien väckte minnen från en resa i Syrien 1989, en säregen resa i ett land, som redan då var präglat av en hårdför ledning.

Intryck från besök på museer, utställningar, opera och konserter blandas med berättelser från utflykter och promenader i Stockholm med omgivningar. Utställningen ”Afganistan - mitt i världen” ger en tankeställare om ett land med gammal kultur och lång historia, som intresserat världens stormakter från perserna för 2500 år sedan fram until nutidens komplicerade scenario. I ”Vårens blommor på Ängsö” promenerar vi i en skärgårdsnatur med bevarade slåtterängar och hagmarker, en naturupplevelse.

Årets nobelprisutdelning väcker tankar om Alfred Nobel. Vem var han och hur fick han sin förmögenhet? Hur kom hans bröder att starta ett oljeföretag i Baku? Deras företag blev less than en tid före den ryska revolutionen ett av världens största? En kreativ familj med stor betydelse för utvecklingen av sprängmedel och oljeutvinning.

Frågor om att åldras, äldreomsorg och andra äldrefrågor behandlas i flera bloggar. Forskning om åldrandet berättas om i ”Ålderstrappan”. Vad kan guy göra för att förbättra livskvaliteten? Vad kan guy göra när vårdkedjan brister? I samband med internationella dagen mot våld och övergrepp mot äldre den 15 juni uppmärksammas denna fråga. Vilka är det som begår övergrepp? Filmen ”Järnladyn” skildrar en äldre kvinna som går in i demensen och sin egen inre värld efter att ha stor makt och världens blickar på sig. Inte ens en järnlady undgår att rosta när hon är gammal.

Show description

Read or Download Bloggar i molnet (Swedish Edition) PDF

Best gerontology books

Ageing Populations and Changing Labour Markets: Social and Economic Impacts of the Demographic Time Bomb (Corporate Social Responsibility)

Speak of a demographic time bomb isn't new. The idea first entered public awareness your time in the past, yet there's a loss of readability approximately what such speak is actually all approximately. aging populations are noticeable either as a probability and a chance. there's crisis approximately discrimination opposed to older employees, even as there's difficulty a couple of scarcity of labour.

Neoliberalising Old Age

Governments are encouraging later-life operating and country pension a long time are being raised. there's additionally a growing to be debate on intergenerational fairness and on ageism/age discrimination. John Macnicol, one among Europe's major educational analysts of outdated age and getting older, examines the impact of neoliberalism at the fresh growing old and social coverage schedule within the united kingdom and the us.

The Death of Humanity: and the Case for Life

Do you suspect human lifestyles is inherently worthy? regrettably, within the secularized age of state-sanctioned euthanasia and abortion-on-demand, many are wasting religion within the basic worth of human lifestyles. To the upset, humans are a cosmic twist of fate whose intrinsic worth is worthy not more than different animals.

Aging and Milieu: Environmental Perspectives on Growing Old

Getting older and Milieu: Environmental views on ageing is a suite of essays that offers perception into the realm of aging-environment examine. The publication focuses totally on the actual, phenomenological, cultural, social, and scientific environmental context of an previous individual. half I explores replacement conceptions of getting older and milieu.

Extra resources for Bloggar i molnet (Swedish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.72 of 5 – based on 25 votes